Nye kennelnavn februar

sheperd og sheltie valper

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker.

De nye kennelnavnene finner du her.

Godkjenning av kennelnavn

NKKs Hovedstyre har vedtatt følgende endring i regler for kennelnavn, pkt 7.2.2 – endelig godkjenning: «Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles søker bekreftelse på endelig godkjenning.»

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900