Norsk Kennel Klubs Appellutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Appellutvalget behandler anker fra disiplinærvedtak fattet av DK, medlemsklubber/forbund, NKKs særkomiteer og anke fra personer som blir nektet medlemskap eller får sitt medlemskap avsluttet av klubben.

Appellutvalgets medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte.

Sammendrag av Appellutvalgets avgjørelser skal publiseres på NKKs nettside minst en gang pr år. Vedtakene skal være anonymisert, angi hvilken bestemmelse som er overtrådt, samt nok fakta til at man kan se hvordan regelen er anvendt og hvilken reaksjon som ble ilagt.

Sammendraget finner du under lenker. Instruks for utvalget, og informasjon om saksbehandlingen, ligger under Dokumenter.

Mailadressen til Appellutvalget er: org.avd@nkk.no

Appellutvalget :

  • Anette Jahr (2016 for 2 år)
  • Nestlededer: Harald Bruflot (2017 for 1 år)
  • Medlemmer: Helene Korvald (2017 for 1 år), Tarja Aabø (2017 for 1 år) Nina Skjelbred (2017 for 1 år)
  • Varamedlemmer: Tanja Hulsund (2017 for 1 år), Magnar Nordsveen (2017 for 1 år)

 

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900