Velkommen veterinær

Registrere inn helsedata

Veterinærsystemet

Ved å klikke på denne lenken kan

  • Klinikere rapportere inn arvelig klinisk sykdom
  • Øyelysere få tiulgang til sine skjema og sider
  • Hjerteundersøkere få tilgang til sine skjema og sider

Skjelettlidelser med kliniske symptomer

Ved å klikke denne lenken kommer man til

  • Side med rapporteringsskjema for skjelettlidelser som har gitt kliniske symptomer, og informasjon om dette.

Informasjon

  • Lurer du på noen ang undersøkelsene for skjelettlidelser (HD, AD, patellaluksasjon, ryggundersøkelser)?
  • Hva gjør du når eierne sier de skal ha «alt som trengs av DNA-tester» for sin hund?
  • Hva kan du som veterinær gjøre for å bidra til sunn hundeavl?
  • Hvorfor og hvordan registrere inn data for arvelig klinisk sykdom?

Dette, og mye mer, finner du svar på om du går inn på de ulike kapitlene i høyremenyen.

 

DogWeb

Her kan du se helseregistreringer på enkeltindivider og linjer, kjøre statistikk på HD, se på stamtavler, etc.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900