Etiske grunnregler for avl og oppdrett

dalmatiner voksen og valp
Foto: Vibeke Brath

Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge de etiske grunnreglene for avl og oppdrett. Det gis allikevel mulighet til å søke om dispensasjon fra regelverket.

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og vår avlsstrategi finner du her (PDF, 4MB).

Hunder med avlssperre

For hunder registrert med avlssperre p.g.a. brudd NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7, uten økt risiko for sykdom, er det mulig å søke om dispensasjon til å bruke disse i avl.  Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.

Helseopplysninger og eventuelle bruks-/jaktpremieringer for begge hundene i kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon til paringer som allerede er foretatt, og søknaden må sendes i god tid før forventet løpetid. NKK skal ha mulighet til å benytte faglig skjønn i sine vurderinger; helseaspektet er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. NKK forbeholder seg retten til å oversende søknaden til raseklubben for vurdering før NKK fatter beslutning i saken. Oppdretter kan med fordel kontakte raseklubben for en vurdering før søknaden sendes inn. Raseklubben vil bli informert om NKKs avgjørelse av søknaden.

Ved innvilging av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 måneder fra tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig. Saksbehandlingstid: Inntil 6 uker.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900