Fagkomitéer

Kommitèmøte
Foto: iStock

NKKs Hovedstyre (HS) har delegert oppnevnelsen av fagkomiteer (FK) til det enkelte jakthundforbund / -klubb, videre er fagkomiteene underlagt NKKs Jakthundkomite (NJK).

Henvendelser vedrørende fagkomiteene sendes til jakt@nkk.no

Relaterte filer finner du under "dokumenter" på denne siden. 

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900