Priser, helse- og registrering

Hund med laptop
Foto: iStock

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (unntatt ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

 

Kullregistrering, elektronisk/online

 • Ikke-medlem: kr 910,- pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 365,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 455,- pr. valp
 • Medlem: kr 682,50 pr. valp eldre enn 3 mnd.

Kullregistrering, manuell

 • Ikke-medlem: kr 1 200,- pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 800,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 600,- pr. valp
 • Medlem: kr 900,- pr. valp eldre enn 3 mnd.

NOX-register/blandingshundregister:

 • Medlem: kr 600,-

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Ikke-medlem: kr 1 600,-
 • Medlem: kr 800,-

Tillegg for import fra Tyskland: kr 620,-

Eierskifte: kr 495,-

Kopi av registreringsbevis: kr 450,-

Dep. nr:

 • Ikke-medlem: kr 1000,-
 • Medlem: kr 500,-

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:
kr 15 000,-

Ankegebyr: kr 700,-

Røntgenavlesning (HD, AD, kneleddsartrose boxer):

 • Forhåndsbestilling (via “min side”)              kr. 255,- pr avlesning
 • Manuell registrering                                     kr. 400,- pr avlesning

Røntgenavlesning (Spondylose boxer og forkalkede intervertebralskiver dachshunder):

 • Forhåndsbestilling (via “Min Side”)               kr. 295,- pr avlesning

Patellastatus-registrering: kr 125,-

DNA-registrering: kr 140,-

Innleggelse av utenlandske ECVO-attester: kr 140,- (øyelysing)

Kennelnavn: kr 2 250,-

Endring av innehaver(e): kr 1 000,-

Fakturagebyr: kr 50,- (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

 

Priser sædbanken:

Telefon til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid: 22 96 48 62
Telefon til veterinær Ragnar Thomassen: 22 96 48 58

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2016. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Alle priser er eks. mva. For tiden kommer 25 % moms i tillegg

 • 1-15 strå: kr 51,- pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 86,- pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 101,- pr. mnd
 • 71-100 strå: kr 123,- pr. mnd

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For øvrige priser, ta kontakt med Ragnar Thomassen.

 

Våre samarbeidspartnere: