Norsk Kennel Klubs historie

NKK ble stiftet i Kristiania i 1898. Helt fra etableringen var formålet å ivareta og foredle hunderaser.

NKK ble stiftet i Kristiania i 1898. Det var jegere som tok initiativet til dannelsen av en nasjonal kennelklubb. I jakthundmiljøet vokste det frem et behov for en hundestambok. For at man skulle komme videre i arbeidet med å foredle jakthundrasene og avle frem mer konstante raser, var en stambok uunnværlig.

Det vokste raskt frem et miljø som var engasjert i arbeidet med avl av renrasede og dyktige jakthunder. Helt fra etableringen av Norsk Kennel Klub var formålet å ivareta og foredle de enkelte hunderaser.

På generalforsamlingen 24. januar 1898, hvor 40 medlemmer deltok, ble «Love for Norsk Kennelklub» vedtatt. Paragraf 1, formålsparagrafen, ble godkjent med følgende ordlyd:

«§ 1. Klubbens formaal er forædling av vore hunde og forøvrig varetagelse av kynologiske interesser.»

For å oppfylle sitt formål iverksatte klubben bl.a.:

 •  Avholdelse av utstillinger og prøver.
 •  Utgivelse av norsk hundestambok.
 •  Anskaffelse og utleie av raserene stamdyr.
 •  Anskaffelse av kynologisk utdanning.

Det var først og fremst jakthundmiljøet som var opptatt av klubben de første årene, men det vokste også relativt fort opp et miljø rundt selskapshundrasene.

Den første norske hundeutstillingen ble avholdt i 1877, arrangert av Norsk Jæger- og Fiskerforening. Norsk Kennel Klubs første utstilling ble avholdt i Kristiania i 1898.

Norsk Kennel Klub vokste raskt og stadig ble det stiftet nye spesialklubber. I 1938 var antallet samarbeidende klubber kommet opp i 20. I 1997 er 62 raseklubber, 21 fuglehundklubber og 127 bruks- og lokale hundeklubber samarbeidende med Norsk Kennel Klub.

Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon, og fungerer som en paraplyorganisasjon for det organiserte Hunde-Norge. NKK har tilsammen ca. 85.000 medlemskap.

Norsk Kennel Klub fremstår i dag som hundeeiernes organisasjon, og i klubbens lover har formålsparagrafen følgende punkter:

 •  Å arbeide for riktig behandling av hunder og å påse at aktiviteter med hund blir drevet i verdige former
 •  Bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, av typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder
 •  Legge muligheter og forhold til rette for aktiviteter med hund innenfor et samfunnsmessig ansvarlig hundehold
 •  Ivareta medlemmenes kynologiske interesser innenfor gjeldende lov- og regelverk
 •  Være sentralt talerør overfor myndigheter, allmennhet, media mv
 •  Være ledende organisasjon for samarbeidende klubber og forbund
 •  Drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnyttig arbeid av kynologisk art

Norsk Kennel Klub er en landsdekkende organisasjon med 13 regioner over hele landet:
NKK region Agder, NKK region Buskerud, NKK region Hedmark/Oppland, NKK region Hordaland, NKK region Nordland, NKK region Nordvestlandet, NKK region Oslo/Akershus, NKK region Rogaland, NKK region Telemark, NKK region Troms/Finnmark, NKK region Trøndelag, NKK region Vestfold, NKK region Østfold.

Norsk Kennel Klub er organisert med et representantskap som er klubbens øverste beslutningsorgan. Representantskapet består av avdelingenes representanter, én representant for hvert påbegynte 500-talls medlemmer i regionene, samt representanter for samarbeidende klubber og forbund. Representantskapet velger et hovedstyre som leder NKKs virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover samt etter de hovedlinjer som er trukket opp av representantskapet. Hovedstyret består av ni personer.

Avdelingene er NKKs organer for geografisk bestemte områder, som tilsammen er landsdekkende. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktets avdeling. Årsmøtet i avdelingene velger et styre for avdelingen, som skal ivareta NKKs formål og lede avdelingens virksomhet mellom årsmøtene. Styret i avdelingen består av formann, viseformann og 3 styremedlemmer + 2 varamenn.

Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon som har til formål å arbeide innenfor en rekke områder for hund og hundesport. Av de viktigste arbeidsoppgaver nevnes:

 • Informasjon
 • Registrering av hunder
 • Arrangere og koordinere prøvevirksomhet
 • Utdannelse av dommere, ringsekretærer og instruktører
 • Hund og helse
 • Datautvikling
 • Standarder
 • Internasjonalt samarbeid

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900