Hunder med kliniske symptomer

Labrador med stetoskop
Foto: iStock

Vanlige screeningundersøkelser kan kun utføres når hunden har oppnådd minimumsalder. Imidlertid kan kliniske problemer som følge av alvorlige grader av sykdom opptre i yngre alder. I slike alvorlige tilfeller kan diagnosen være sikker, til tross for at hunden er ung.

NKK ønsker å få inn informasjon om flest mulig av disse alvorlige tilfellene, slik at de blir registrert i vår database DogWeb. Av hensyn til avlsarbeidet i klubbene er det svært viktig at også «dårlige» diagnoser registreres, selv om hunden selv ikke skal brukes i avl.
 
Skjemaet Registrering av kliniske skjelettproblemer kan sendes inn for alle hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, uansett alder.
 

Våre samarbeidspartnere: