Varsel om årsmøte 2018

Vi avholder ordinært årsmøte i Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus 26. april 2018. 

• Innkallingen blir sendt ut 2 uker før årsmøtet.

• Frist for å sende inn forslag på saker er 22. mars

• Frist for å sende forslag på kandidater til valgkomiteen er også 22. mars

Se varsel om årsmøtet 2018 under "dokumenter".

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900