IT-prosjekter

Illustrasjon
Foto: iStock

Her finnes en oversikt over IT-prosjekter som er godkjent av BIT, Styringsgruppen IT og av HS.

 

IT-prosjekter

Prosjekt 1: Medlemsverving og helse på hund

Prosjekt 2: Resultatregistrering av Trekkhundprøver for de polare raser.

************

Prosjekt 1 – Medlemsverving og helse på hund

Dette prosjektet er delt i 2:

1: Medlemsverving

2: Helse på hund

Medlemsverving:

Endringer i dagens løsning i klubbadministrasjon/Medlemsadministrasjon for NKKs medlemsklubber.

Det vil bli enklere for klubber å ta ut medlemslister. Både for innmeldte og utmeldte av klubben
Raseklubbene vil kunne få ut liste over nye eiere registrert med sin rase, som ikke er medlem av raseklubben.
Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere inn i egen klubb; oppdretter kan i den forbindelse betale for valpekjøper medlemskap første året, eller velge av NKK sender faktura til valpekjøperen.

2: Helse på hund:

Raseklubben vil få en mulighet å hente ut informasjon på sin(e) raser. I første omgang er det informasjon om: Innavl, kullstørrelse, HD statistikk som vil være tilgjengelig.

Prosjekt 2: Resultatregistrering av Trekkhundprøver for de polare raser.

Raseklubbene som har ansvar for de polare rasene:

Norsk Polarhundklubb, Norsk Siberian Husky klubb og Norsk Alaskan Malamuteklubb, har lenge etterlyst mulighet for å få registrert sine trekkhundprøver på dogweb.

Pr. i dag registreres dette på klubbene egne sider.

Dette prosjektet vil gjøre det mulig å registrere resultater av trekkhundprøver for disse rasene.

 

Våre samarbeidspartnere: