Komitéer, utvalg og grupper i Norsk Kennel Klub

Dokumenter og ringperm
Foto: iStock
 

Komitéer valgt av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte

(Instrukser og mandater for de forskjellige komitéene finner du under Dokumenter. )

Kontrollkomitéen:

 • Leder: Line Orlund (Fungerende leder frem til RS 2018, opprinnelig valgt som medlem for 2 år i 2017)
 • Medlem: , Torunn Sørby (2016 for 2 år)
 • Medlem: Frank Christiansen (Rykket opp som medlem frem til RS 2018, opprinnelig valgt som varamedlem for 1 år i 2017)

Les mer om kontrollkomitéen

Valgkomitéen:

 • Leder: Siv Sandø (2017 for 2 år)
 • Medlemmer: Kjell Kruke (2017 for 2 år) og Edgard Waag (2016 for 2 år)
 • Varamedlem: Solveig Holth (2017 for 1 år)

Les mer om Valgkomitéen

Disiplinærkomitéen:

 • Leder: Brit H. Mathisen (2017 for 1 år)
 • Nestleder: Aase Jakobsen (2017 for 1 år)
 • Medlemmer: Bjørg Andreassen (2017 for 1 år), Silje Bjarkøy (2017 for 1 år) og Ole Idar Løkken (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Anette Helk (2017 for 1 år) og Kari Knudsen (2017 for 1 år).

Les mer om Disiplinærkomitéen

Lovkomitéen:

 • Leder: Jan Terje Bårseth (2017 for 2 år)
 • Medlemmer: Anne Cathrine Frøstrup (2016 for 2 år) og Per Arne Flatberg (2017 for 2 år)
 • Varamedlem: Kirsten Bjørnelykke (2017 for 1 år)

Les mer om Lovkomitéen

Appellutvalget :

 • Anette Jahr (2016 for 2 år)
 • Nestlededer: Harald Bruflot (2017 for 1 år)
 • Medlemmer: Helene Korvald (2017 for 1 år), Tarja Aabø (2017 for 1 år) Nina Skjelbred (2017 for 1 år)
 • Varamedlemmer: Tanja Hulsund (2017 for 1 år), Magnar Nordsveen (2017 for 1 år)

Les mer om Appellutvalget

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre har oppnevnt følgende komitéer og utvalg:

Faste komitéer:

Dommerutdannelseskomitéen (DUK) 

Epost: utstilling@nkk.no

 • Anne Buvik (leder)
 • Marianne Holmli
 • Arne Foss
 • Siv Sandø
 • John Smedbakken
 • Marit Sunde

Mandat for dommerutdannelseskomitéen finner du under "dokumenter" på denne siden (oppdatert oppdatert pr 20.9.17).

Utstillingskomitéen (UK)

Epost: utstilling@nkk.no

 • Inger Kristiansen (leder)
 • Rune Lysgård
 • Stig Arne Kjellevold
 • Eli-Marie Klepp
 • Ann Wiseman Stavdal 

Mandat for utstillingskomitéen finner du under "dokumenter" på denne siden.

Kompetansegruppe for ringsekretærer

Epost: ringsekretar@nkk.no

 • Johnny Mathisen (leder)
 • Bente Karlsen

Komitéen for NKKs hedersbevisninger

Epost: adm@nkk.no

 • Trond Storsveen (Leder, 2017 for 2 år)
 • Maija Heinila (2017 for 2 år)
 • Torunn Sørbye (2017 for 2 år)
 • Stig Arne Kjellevold (2016 for 2 år)
 • Mette Tufte (2016 for 2 år)

Mandat for NKKs komité for hedersbevisninger finner du under "dokumenter" på denne siden.

Standardkomitéen

 • Anne Indergaard (leder)
 • Arne Foss
 • Siv Sandø

Fagkomité for Juniorhandling

 • Anne Gill (leder)
 • Frode Jevne
 • Siv-Hilde Oware
 • Victoria Gill
 • Patrick Oware

NKU- og FCI-komitéer:

NKKs representant i NKU/AU

 • Siv Sandø  – adm@nkk.no

NKUs vitenskapelige komité

 • Astrid Indrebø – astrid.indrebo@nkk.no

NKU og FCIs utstillingskomite (Shows/judges)

 • Anders Tunold-Hanssen – utstilling@nkk.no

NKU og FCIs agilitykomite (Agility)

 • Harald Schjelderup – utstilling@nkk.no
 

Våre samarbeidspartnere: