Norsk Kennel Klubs Lovkomité

Lovkomitéen tolker etter anmodning fra klubber, forbund, NKKs organer, regioner eller Representantsskapsmøtets ordfører, NKKs lover, regionens lover samt de bindende delene av lovmalene. Lovkomitéen skal også gi råd til Hovedstyret og Representantskapsmøtet i lovsaker.

Lovkomitéen kan også tolke klubber og forbunds lover dersom årsmøtet, styret eller minst 5 % av medlemmene ber om det og klubb eller forbund ikke allerede har en bindende fortolkning. Klubber og forbund kan reservere seg mot denne bestemmelsen i eget lovverk.

Etter anmodning fra klubb, forbund, region eller Hovedstyret kan lovkomitéen også tolke regler som gjelder utøvelse av myndighet i henhold til delegert kompetanse fra NKK.

Lovkomitéens tolkninger er bindende.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900