NKKs sportshundkomité

Agility
Foto: Ole Walter Sundlo

Komitéen har som formål å være NKK’s beslutningsorgan innen de ulike hundesportene, ivareta organisasjonens- og sportens interesser i forhold til NKK, raseklubber og hundeklubber.

 

NKKs Sportshundkomite (SHK) ble opprettet med virkning fra 1. november 2014 og er delegert sin myndighet fra NKKs Hovedstyre og skal være NKKs beslutningsorgan innen de ulike hundesportene, blant annet lydighet, agility, rallylydighet, lure coursing og mentaltester. Særkomiteens mandat finnes under Dokumenter, og ble sist oppdatert 12.3.2018.

Tidligere delegasjoner gitt av Hovedstyret videreføres om ikke spesielle forhold tilsier det, eller SHK ikke har fattet senere vedtak.

Særkomiteen består fra 1.1.2018 av : 

  • Erik Engeland – representant for RIK (1 år) leder
  • Christian Flørenes – representant for agility (2 år)
  • Liv McDowell - representant for lydighet (2 år)
  • Bernt Hinna - representant for bruks (1 år)
  • Nina Haaland - representant for kreativ lydighet (2 år)
  • Kari-Anne Overskeid - representant for rallylydighet (1 år)
  • Ann-Merethe Sjaaeng Rønning - representant for mentaltester (2 år)
  • Terje Frode bakke - representant for LC, vannprøver og trekkhundprøver (2 år)
  • Wenche Skogli - representant for Hovedstyret

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: