NKK Region Om region Hordaland

Om region Hordaland

Regionen omfatter postnummer: 5000-5499, 5550-5559, 5590-5999, 6848-6865, 6881-6899, 6921-6929, 6946-6952 og 6990-6996.

Norsk Kennel Klub
Region Hordaland
Postboks 6, Sandsli, 5861 Bergen
E-post: e.waag@online.no

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900