NKK Region Om region Nordland

Om region Nordland

Kontaktperson: Leder Lisbeth Annie Endresen mobilnr 466 22724

Epost: nkk.nordland@klubb.nkk.no

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland avholdes lørdag 21. April 2018

Kl 12.00 på Fauske Hotell

 

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland 2018 er følgende på valg:

Nestleder: velges for 2 år

Styremedlem kasserer: velges for 2 år

Styremedlem sekretær: velges for 2 år

Styremedlem: velges for 1 år

Styremedlem: velges for 1 år

 

Valgkomite; 1 person velges for 2 år

Revisor: velges for 1 år

Vararevisor: velges for 1 år

2 representanter til NKKs representantskapsmøte og 1 vara

 

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 17.03.2018

Forslag sendes valgkomiteen v/ Victoria Hansen victoriahansen525@gmail.com

 

Forslag på saker til årsmøte skal være styret i hende innen 17.03.2018

Forslag sendes styret v/ Lisbeth Annie Endresen lae69@online.no

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900