Problematiske forskrifter

Norsk Kennel Klub har dessverre funnet en rekke forskrifter som ikke er laget i tråd med lovens retningslinjer.

Ulovlige forskrifter
Vi har funnet forskrifter som ikke er sendt til behandling hos fylkesmannen, slik de skal. Forskrifter som ikke er behandlet korrekt politisk.

Og i flere tilfeller forskrifter som legger begrensninger ut over det det er hjemmel for i Hundelovens § 6. 

Flest brudd finner vi i manglende formålsparagraf – loven krever tydelig at man skal beskrive konkret hva som er formålet med å innføre reglene.

Problematiske forskrifter
Mange kommuner har forskrifter som ikke er direkte ulovlige, men som er klart problematiske. De går utover det som var en uttalt intensjon ved loven da denne ble laget.

Det ble laget en veileder til kommunene og fylkesmennene da hundeloven kom. Denne omtaler både intensjon og interesser som skal ivaretas før man innfører utvidet båndtvang. Det kan se ut som den ikke er tilstrekkelig kjent blant kommunepolitikere. Veilederen er tilgjengelig her på sidene.

Tydelige brudd
Kommuner som har et regelverk som ikke er i tråd med hundeloven har fått en rød farge i båndtvangskartet.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900