Strategiske dokumenter

For at klubbene i NKK-systemet skal kunne fremstå samlet, er det nødvendig å ha tydelige verdier, mål og planer. Her finner du en del styrende dokumenter for NKKs arbeid. Samtidig er det viktig å understreke at mye av den løpende aktiviteten i organisasjonen ikke er nevnt i Verdi- og måldokumentet.

Notat om NKK og habilitetsbestemmelser
Verdi- og måldokument 2013-2015
Utkast til tiltaksplan for 2013-2015 (versjon etter RS)
Instruks for styrearbeidet
Raseforvaltning
Saksbehandlingsregler
Evaluering FCI

 

Her finner du informasjon om NKKs organisering og lovmaler for klubber og forbund.  

Representantskapsmøter:

Protokoll RS 2016

Protokoller tidligere RS:

Protokoll RS 2015
Protokoll RS 2014
Protokoll ekstraordinært RS 2014
Protokoll RS 2013
Protokoll RS 2012

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 56. ordinære representantskapsmøte 4. og 5. november 2017

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6. november 2016

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til NKKs 54. ordinære representantskapsmøte 7. og 8. november 2015

Innkallelse med saksliste og sakspapirer til 53. ordinære representantskapsmøte 8. og 9. november 2014

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900