NKK Region Styret

Styret

Leder: Lisbeth Annie Endresen, SBHK

Nestleder: Evy Ertsås, MHK

Styremedlem: Oddgeir Nergård, NHK
Styremedlem: Øyvind Bratt, RTBK
Styremedlem: Gøril Olufsen, VHK
Kasserer: Else Johansen, SBHK

RS-representanter: Oddgeir Nergård og Lisbeth Annie Endresen      

Vara: Else Johansen                

Revisor: Beate Fossem

Vararevisor: Alf-Inge Johnsen 

Valgkomiteen:
Bjørg Helgesen
Victoria Hansen, SBHK      

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900