Styret

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

Funksjon Navn
Styreleder Kirsten Svendsen
Nestleder Geir Ottesen
Styremedlem Anne Ingebrigtsen
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Mona Hansen
Styremedlem Pia Camilla Strandrud
Styremedlem Jonna Vassbotn
Varmedlem Anna Berntzen
Varamedlem Linn Gareid

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900