Styret

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

Funksjon Navn
Styreleder Kirsten Svendsen
Nestleder Geir Ottesen
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Mona Hansen
Styremedlem Pia Camilla Strandrud
Styremedlem Jonna Vassbotn
Varmedlem Anna Berntzen
Varamedlem Linn Gareid

Våre samarbeidspartnere: