Styret

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

Funksjon Navn
Styreleder Kirsten Svendsen
Nestleder Geir Ottesen
Styremedlem Anne Ingebrigtsen
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Mona Hansen
Styremedlem Pia Camilla Strandrud
Styremedlem Jonna Vassbotn
Varmedlem Anna Berntzen
Varamedlem Linn Gareid

Våre samarbeidspartnere: