Sunnhetsutvalget

Glade frie hunder på jordet
Foto: Vibeke Brath

Sunnhetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret og er NKKs rådgivende organ innenfor fagområdet hundens helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helse hos hund.

Sunnhetsutvalget (SU) er sammensatt av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Hovedstyret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede saker vedrørende hundens helse og sunnhet. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til Hovedstyret.

E-post til sunnhetsutvalget: sunnhetsutvalget@nkk.no

Neste møte: 8. november 2017
Saker som ønskes behandlet på dette møtet, hadde innmeldingsfrist 8.oktober. Ved spørsmål, send en e-post til kim.bellamy@nkk.no.

Medlemmer 2017:
Marte Ottesen (leder)
Marianne Holmli (fra HS)
Frode Lingaas
Kari Undall Stormoen
Christian Geelmuyden
Friedrich Birkmar
Tord Erik Lien

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900