Utstillingsannonser

OBS! Alle klubbannonser må heretter bestilles og betales i NKKs nettbutikk!

 

Medlemsklubbene kan velge mellom tre alternative annonseløsninger, som alle må forhåndsbestilles/kjøpes i NKKs nettbutikk (under «Klubbannonser»).

For mer informasjon om annonsepriser og de ulike løsningene, se under "dokumenter" på denne siden.

---

Hvordan lage PDF-annonser til Hundesport - en kort innføring:

Prisene på utstillingsannonser forutsetter at annonsen leveres som ferdig PDF-fil.

Dersom dere bruker Microsoft Word til å lage annonsen, må annonsen settes opp i et dokument der størrelsen er riktig i utgangspunktet for at formatet på PDF-filen skal bli riktig. Dette gjøres på følgende måte:

Under «Sideoppsett», velg «Størrelse», velg der «Flere størrelser». Da får du opp et vindu, der du under «Papirstørrelse» kan velge «Egendefinert størrelse» nederst i nedtrekksmenyen. Sett så størrelsen til den cm-størrelsen som blir riktig for formatet dere ønsker (f.eks. for ¼ side: 8,8 cm bredde x 11 cm høyde) og klikk på OK. Da får du opp et blankt dokument som kan brukes som utgangspunkt for annonsen. Ved å gjøre det på denne måten er det også mye lettere å se an riktig tekststørrelse osv., i motsetning til om man setter opp annonsen i et stort format som så må forminskes, der teksten fort kan bli for liten til å være tilstrekkelig lesbar på trykk. Når annonsen er ferdig, lagres den som PDF-fil.

---

Bestillingsfrister og utgivelsestider for Hundesports utgaver i 2018:

Utgave Bestillingsfrist annonser Utgivelse uke nr.
Hundesport nr. 1-18 31. januar 13
Hundesport nr. 2-18 19. april 24
Hundesport nr. 3-18 31. juli 38
Hundesport nr. 4-18 5. oktober 50

Med forbehold om endringer.

Materiellfrist: Snarest mulig etter bestilling.

Vi garanterer ikke plass til annonser som bestilles etter oppgitte bestillingsfrister. Redaksjonen ber om at fristene for bestilling og innsending av utstillingsannonser og annonsemateriell overholdes.

 

Våre samarbeidspartnere: